Uskutočnené akcie

27. máj 2015.
Seminár

Seminár-prednáška

podrobne


20. máj 2015.
Oznámenie

Oznámenie

 PhDskusky2015.pdf

podrobne


19. máj 2015.
Konferencia

Konferencia

 FKM2015_program.pdf

podrobne


24. apríl 2015.
Seminár

Vedecký seminár

podrobne


Úvod

Ústav materiálového výskumu SAV sa stal jedným z vedúcich inštitútov strednej Európy v oblasti práškových technológií/materiálov, nano-materiálov a kompozitov s keramickou matricou počas jeho 55-ročnej existencie. Vedecká orientácia ÚMV SAV (84 zamestnancov, z toho 3 profesori, 5 DrSc., 33 PhD.) je zameraná na rozvoj a skúšanie nových materiálov (fyzikálne a mechanické vlastnosti, deformácia a charakteristika lomu  rozličných materiálov pri nízkych, izbových a vysokých teplotách ) a nových technológií s aplikáciou  v doprave, energetike, informatike atď. Organizačná štruktúra ÚMV SAV je opísaná na Obr.1. - Podrobne

Hlavné oblasti výskumu:

Dôležité oblasti výskumnej činnosti ÚMV SAV:

Vedecká výchova
&
Technologické prevedenie

Najlepšie výsledky ÚMV SAV

Európske RP projekty a projekty
štrukturálnych fondov EÚ

Infraštruktúra výskumu
UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk