Oznamy

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky ÚMV SAV Košice a vedúceho organizačnej zložky / vedúcej organizačnej zložky ÚMV SAV Košice
Folder Dokumenty


Udalosti
Seminár

Seminár-prednáška

Dňa 27. mája 2015 o 10,00 hod. sa v Aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach bude konať seminár

Guillaume Lathus:

"Soft X-ray spectrometry, FEG SEM 7800F Prime, JEOL ESCA and JEOL Auger microscope"

Účasť všetkých vedeckých pracovníkov ústavu je povinná!Dátum:27. máj 2015.
Miesto konania:Aula ústavov SAV
Súbor:
Obrázok:

UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk